שמחת תורה תשע''ח
 
*שמחת תורה תשע''ח* , שואלים הרי החג נקרא שמחת תורה ולא שמחה בתורה הרי כשיש לנו משהו אז אנחנו שמחים בו למה דווקא בתורה היא שמחה כוללנית ולא אישית?
מאת: מערכת זה-פה
 
*שמחת תורה תשע"ח* , שואלים הרי החג נקרא שמחת תורה ולא שמחה בתורה הרי כשיש לנו משהו אז אנחנו שמחים בו למה דווקא בתורה היא שמחה כוללנית ולא אישית???? אלא מסביר הרבי מגור בעל "הלב שמחה" היות שלא מספיק שהאדם יהיה שמח בתורה אלא שגם התורה תהיה שמחה באדם וזה ע"י שכבר נאמ' "לא בשמיים היא ולא מעבר לים כי קרוב אליך מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" כלומר שלא רק הלמדנים הרבנים והגאונים יכולים ללמוד לעסוק ולשמוח בתורה אלא כל אדם שרוצה לומד ומקיים את התורה ולא משנה מה דרגתו וידיעותיו בה , לכן נקרא החג שמחת תורה שזה התורה של כולם גם של הלומדים ומקיימים וגם של המקיימים והמוקירים את התורה לכן התורה מאחדת ועל זה נאמ' תורת ישראל לעם ישראל בארץ ישראל .
*כניסת החג:17:41*

*יציאת החג:18:48*
בברכת חג שמח ופתקא טבא לשנים רבות נעימות וטובות *מאלי גבאי* חבר מועצת העיר קרית ים
 
 
11/10/2017, 13:43